ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom bij Beach & Bandits. Wanneer u ervoor kiest om ons product aan te schaffen, bent u onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden. Wij adviseren u om deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen voordat u tot aanschaf overgaat. Door een bestelling bij Beach & Bandits te plaatsen, gaat u een overeenkomst met ons aan en accepteert u deze Algemene voorwaarden. Beach & Bandits behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment te herzien en te wijzigen.

Beach & Bandits BV
Duinpad 7
2225 HN Katwijk aan Zee, The Netherlands
(no visiting address)

VAT NL861848949B01
Chamber of Commerce 80912664
IBAN NL91RABO0300038429
BIC RABONL2U

Alle rechten, verplichtingen, voorstellen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die onder deze voorwaarden vallen zijn van toepassing onder de Nederlandse wetgeving en jurisdictie.

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en overeenkomsten tussen Beach & Bandits en de consument, waarbij Beach & Bandits deze voorwaarden zal toepassen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Als producten bij Beach & Bandits worden besteld, aanvaardt de koper automatisch de bepalingen in deze algemene voorwaarden.


2. Bestellingen

Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument onmiddellijk een e-mailbevestiging met daarin de details van de bestelling en de totale kosten van de bestelling, inclusief verzendkosten. Inklaring en / of invoer/uitvoerrechten zijn niet inbegrepen in de prijs en zijn de verantwoordelijkheid en voor rekening van de consument. Alle bestellingen worden binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de betaling door de consument naar het verzendadres verzonden. In het geval van een technische storing, echter, die onder de categorie van omstandigheden buiten de controle van Beach & Bandits valt, zal een bestelling zo spoedig mogelijk worden verzonden. Beach & Bandits houden de consument op de hoogte van de status van de bestelling. We streven ernaar om onze website (www.beachandbandits.com) zo actueel mogelijk te houden. De mogelijkheid blijft echter bestaan dat een bepaald product niet langer beschikbaar is, in welk geval we zo snel mogelijk contact met de klant zullen opnemen. Een product moet binnen 30 dagen na de bestelling worden geleverd aan de consument. Als Beach & Bandits hier niet aan voldoet, kan de consument het ordercontract onmiddellijk verbreken. Dit is echter niet mogelijk als de betrokken partijen eerder akkoord zijn gegaan met een andere leveringstermijn. Zodra een consumentenbestelling is geplaatst en de consument een e-mail met een bestelbevestiging heeft ontvangen, mag de consument de bestelling niet wijzigen. Als de consument wijzigingen wenst aan te brengen in de geplaatste bestelling of als er een fout wordt gemaakt bij het registreren van contact informatie of adresgegevens bij het plaatsen van de bestelling, is het de verantwoordelijkheid van de consument om onmiddellijk contact op te nemen met info@beachandbandits.com.


3. Prijzen & Betalingen

Alle prijzen van Beach & Bandits-items zijn in Euro's en inclusief btw. Verzendkosten en douanerechten zijn niet inbegrepen in de prijs. De verzendkosten worden toegevoegd aan de bestelling in de uitcheckstap en zijn gebaseerd op het gewicht van het pakket en de bestemming. Meer informatie over de verzendkosten is te vinden op de "verzend" pagina. Consumenten kunnen op verschillende manieren elektronisch betalen aan Beach & Bandits. De verschillende betaalmethoden staan op de website onder de titel "Betaling". Bij het bestellen van producten moet de consument betalingsgegevens verstrekken en de consument verklaart en garandeert dat de betalingsgegevens die de klant bij de bestelling verstrekt, zowel geldig als correct zijn. De consument bevestigt dat de consument de persoon is waarnaar wordt verwezen in de verstrekte factuurinformatie. Verzending van de bestelling vindt plaats zodra Beach & Bandits de betaling voor de bestelling heeft ontvangen. Internationale zendingen buiten de Europese Unie kunnen een aantal rechten en belastingen hebben zodra de zending het land van levering bereikt. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om extra kosten voor inklaring te betalen. Houd er rekening mee dat Beach & Bandits geen controle heeft over deze kosten en het bedrag niet kan voorspellen. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale douanekantoor voordat u uw bestelling plaatst. Houd er ook rekening mee dat u zich moet houden aan alle toepasselijke wetten en voorschriften van het land waarvoor de goederen zijn bestemd. Beach & Bandits is niet aansprakelijk voor enige schending door u van dergelijke wetten.


4. Verzending

De levertijd is indicatief en daarom niet gegarandeerd. Alle bestellingen worden binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de betaling verwerkt en verzonden naar het verzendadres. Beach & Bandits is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door douane-inklaringsprocessen of in geval van 'force majeure'. Indien een bezorging vertraging ondervindt of indien de levering niet of slechts ten dele kan worden verzonden omdat de goederen niet in voorraad zijn of om andere redenen, zal de consument hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht of uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst. . In dit geval heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Beach & Bandits zal de consument het betaalde bedrag zo snel mogelijk terugbetalen, echter uiterlijk binnen 30 dagen na beëindiging. Als het pakket beschadigd is wanneer het aankomt, neem dan binnen 24 uur contact op met Beach & Bandits via info@beachandbandits.com en we nemen contact op met de rederij.


5. Eigendomsoverdracht

Eigendom van goederen wordt niet overgedragen totdat de bijbehorende verplichtingen van koper zijn vervuld. Op het moment van eigendomsoverdracht, die plaatsvindt op het moment van aflevering van de producten, wordt de productaansprakelijkheid overgedragen aan de koper.

 

6. Retourneren

Indien de consument om welke reden dan ook het product niet wenst te behouden, heeft de consument het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van het product aan Beach & Bandits te retourneren. De consument moet Beach & Bandits eerst per e-mail schriftelijk op de hoogte stellen van hun voornemen en moet alle verdere retourvoorwaarden en instructies van Beach & Bandits op de leverings- en retourpagina volgen. Retourproducten worden alleen geaccepteerd als het product ongebruikt, ongewassen en onbeschadigd is. En wordt alleen geaccepteerd als ze worden verzonden in de originele, onbeschadigde verpakking en de Beach & Bandits-labels of labels nog steeds aan de producten zijn bevestigd. Bovendien zijn de verzendkosten voor geretourneerde producten voor rekening van de consument. Beach & Bandits vergoedt onder geen beding de verzendkosten van geretourneerde producten. Als de retourinstructies nauwkeurig zijn opgevolgd, vergoedt Beach & Bandits de consument voor het geretourneerde product (en) binnen dertig dagen na ontvangst. Beach & Bandits accepteert geen retouren voor SALE-producten. Retourzendingen die beschadigd of bevuild zijn, gewassen, veranderd of versleten (anders dan om het artikel te proberen) worden niet geaccepteerd en worden teruggestuurd naar de consument. Wij brengen de kosten van de retourzending en administratieve kosten in rekening bij de consument. In het onwaarschijnlijke geval dat u een product ontvangt dat defect is, neem dan binnen vijf (5) werkdagen na levering van het product contact met ons op, waarin het gevonden probleem duidelijk wordt uitgelegd. Voor gebrekkige producten zal Beach & Bandits een volledige terugbetaling aan de consument, inclusief de retourzending, zo spoedig mogelijk na ontvangst van de producten en binnen dertig dagen, te beginnen met de ontvangstdatum van de producten, uitvoeren. Producten zijn defect als ze in de verkeerde stijl of maat zijn ontvangen - als gevolg van een fout gemaakt door Beach & Bandits -, beschadigd zijn of een fabrieksfout optreedt binnen zes (6) maanden na aanschaf. Artikelen die zijn beschadigd als gevolg van normale slijtage, worden niet als defect beschouwd. Alle garantieverplichtingen vervallen als de producten door de consument of een derde partij worden aangepast, door ondeskundig gebruik, gebrek aan zorg of als de consument zich niet houdt aan de verstrekte instructies zoals wasinstructies. Als een consument een defect product wil vervangen in plaats van een terugbetaling te krijgen, moet de consument weten dat we het alleen voor hetzelfde product in dezelfde maat kunnen vervangen, afhankelijk van beschikbaarheid. Waar mogelijk, Beach & Bandits zullen aanbieden om defecte producten te repareren. Als het niet kan worden gerepareerd of als hetzelfde product niet beschikbaar is, heeft de consument recht op een volledige terugbetaling, verzending en retour inbegrepen.


7. Vragen of Klachten

In het geval van vragen of klachten over een van onze producten of procedures, kunt u ons dit laten weten per e-mail (info@beachandbandits.com). De klant ontvangt binnen drie werkdagen antwoord.

8. Privacy

Beach & Bandits vindt het erg belangrijk om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke informatie van onze klanten met de grootste zorg en veiligheid wordt behandeld. Beach & Bandits geeft de persoonlijke informatie van de consument niet aan derden, behalve wanneer de informatie nodig is voor de levering van de bestelling. Beach & Bandits vereist bij het bestellen de naam, factuur- en afleveradres van de consument en betalingsgegevens, zodat een bestelling kan worden verwerkt. De betalingsgegevens worden alleen gebruikt om het betalingsproces te beëindigen. Records van websitebezoeken worden bewaard voor statistische doeleinden. Informatie over het aantal bezoekers en bezoekersfrequentie op onze website zal worden gebruikt voor intern onderzoek en website-verbetering. Deze algemene informatie is echter anoniem en kan niet worden herleid tot de individuele bezoeker.


9. Aansprakelijkheid

Alle producten van Beach & Bandits zijn met de grootste zorg vervaardigd. Beach & Bandits kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, hetzij fysiek, materieel of immaterieel, die kan worden veroorzaakt door een storing of door slecht gebruik van de door Beach & Bandits verkochte producten en / of materialen of accessoires die ongedaan worden gemaakt. De inhoud van de Beach & Bandits-website is met de grootste zorg samengesteld. Beach & Bandits kan echter niet de mogelijkheid uitsluiten van fouten of onvolledigheden in de informatie op deze website. Beach & Bandits kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de website. Beach & Bandits kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor typ- of drukfouten die een verkeerde verkoopprijs zouden kunnen communiceren. In dat geval zal Beach & Bandits de prijs zo snel mogelijk aanpassen. Alle items die aanwezig zijn in Beach & Bandits worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven. Niettemin moeten consumenten de beschrijvingen van het product aandachtig lezen en als er enige twijfel is, neem dan contact op met Beach & Bandits via info@beachandbandits.com. Beach & Bandits heeft elke maatregel genomen om nauwkeurige productafbeeldingen te leveren voor elk product dat te koop is op de website. Vanwege de onbeperkte combinaties van schermtypen, grafische adapters en software-instellingen, is het echter moeilijk om ervoor te zorgen dat u onze producten in een echt licht ziet. Beach & Bandits gebruikt vele methoden om ervoor te zorgen dat onze kleuren op het scherm zo levendig, rijk en zo levensecht mogelijk lijken. Beach & Bandits kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor verschillen in kleur tussen de afbeelding en het daadwerkelijke product. Ook kunnen de positie en de grootte van de daadwerkelijke applicaties en afdrukken op de producten enigszins verschillen van het display op de website. Beach & Bandits kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Als de consument om welke reden dan ook niet tevreden is met de producten van Beach & Bandits, kan de consument eenvoudigweg gebruik maken van onze retourservice. Bepaalde links op de website kunnen toegang geven tot websites en informatie die wordt geëxploiteerd en onderhouden door derden. Beach & Bandits heeft geen controle over deze sites en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites. Beach & Bandits is ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van deze sites.

 10. Force Majeure

Ondanks andere wettelijke rechten, heeft Beach & Bandits het recht om, naar eigen keuze, in geval van overmacht, uw bestelling te annuleren of de aankoopovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te annuleren, door de consument hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Onder overmacht wordt verstaan elke handeling, gebeurtenis, omissie of ongeval die buiten redelijke controle valt. De consument heeft geen recht op schadevergoeding, tenzij dit gezien de omstandigheden van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.


11. Copyright

Alle informatie op de Beach & Bandits-website is auteursrechtelijk beschermd. Het is onwettig om de website van Beach & Bandits, of de inhoud daarvan, te kopiëren, gebruiken of verspreiden voor commerciële doeleinden of voor advertenties op uw eigen website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Bezoekers en gebruikers van de Beach & Bandits-website kunnen geen aanspraak maken op enig recht met betrekking tot de informatie op de website. Geen van de documentatie, tekens, afbeeldingen, logo's, ontwerp, software-afbeeldingen, audioclips en / of videoclips van Beach & Bandits-websites mogen gedeeltelijk of geheel worden gekopieerd of openbaar worden gebruikt voor afdrukken, fotokopiëren, faxen, overtypen, in een elektronische database of voor andere reproductiedoeleinden. De afbeeldingen mogen niet worden gebruikt voor doeleinden die beledigend kunnen zijn voor Beach & Bandits of de afgebeelde persoon. Alle personen die op de afbeeldingen en het materiaal verschijnen hebben Beach & Bandits toestemming gegeven om hun foto te laten gebruiken voor advertenties en andere commerciële doeleinden.


Aanvaarding van algemene voorwaarden

Alle websitegebruikers zijn op de hoogte van en akkoord met alle bovenstaande Algemene Voorwaarden. Door een bestelling bij Beach & Bandits te plaatsen, stemt de consument automatisch in met al onze Algemene Voorwaarden.